Prosiectau

Mae Prosiectau Canolfan Tywi wedi rhoi cymorth wedi’i dargedu i bobl a chymunedau ledled Cymru i wella treftadaeth y wlad. Nid dim ond ar hen adeiladau yr ydym wedi bod yn canolbwyntio, ond rydym hefyd wedi helpu i wella’r amgylchedd naturiol, tirweddau treftadaeth a threftadaeth ddiwylliannol gyda’r weledigaeth gyffredinol bod treftadaeth Cymru’n cael ei deall a’i mwynhau’n well ac yn cael ei chynnal a’i chadw mewn modd mwy sensitif. 

Mae ein harianwyr wedi cynnwys Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Cyngor Sir Gaerfyrddin, CITB, Cadw, Cynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Cyfoeth Naturiol Cymru. I gael manylion ein prosiectau a’n partneriaethau gweler y dolenni i’n prosiectau sydd gyferbyn.