Y Tîm Treftadaeth Adeiledig yng Nghanolfan Tywi

Rydym yn hyrwyddo’r arfer o ofalu am hen adeiladau Gorllewin Cymru a’u hatgyweirio trwy ddarparu gwybodaeth, hyfforddiant a chymorth i berchnogion tai, asiantau a gweithwyr adeiladu proffesiynol.
Cofrestrwch i dderbyn llythyr newyddion Canolfan Tywi. Bob mis byddwn yn rhoi gwybod i chi am: Ein cyrsiau hyfforddi ar-lein newydd a chyffrous- Cyrsiau sgiliau ymarferol- Prosiectau ysbrydoledig rydym yn eu cefnogi yn Sir Gaerfyrddin- Datblygiadau mewn hyfforddiant achrededig- Cyllid sydd ar gael ar gyfer hyfforddiant penodol- Awgrymiadau atgyweirio a chynnal a chadw ar gyfer eich hen eiddo- A llawer mwy...

Ydych chi’n chwilio am adeiladwr sy’n deall adeiladau traddodiadol?

Sefydliad annibynnol yw Fforwm Adeiladau Traddodiadol Cymru sy’n hyrwyddo datblygiad sgiliau adeiladu traddodiadol a materion cynaliadwyedd mewn perthynas â’r holl hen adeiladau ledled Cymru. Mae eu gwefan yn cynnwys cyfeiriadur o adeiladwyr o bob rhan o Gymru sy’n defnyddio dulliau a deunyddiau traddodiadol i atgyweirio hen adeiladau felly os oes arnoch angen dod o hyd i adeiladwr sympathetig yn eich ardal ewch at Gyfeiriadur Contractwyr Fforwm Adeiladau Traddodiadol Cymru.

Welsh traditional buildings forum logo

Twitter posts