Y Tîm Treftadaeth Adeiledig yng Nghanolfan Tywi

Rydym yn hyrwyddo’r arfer o ofalu am hen adeiladau Gorllewin Cymru a’u hatgyweirio trwy ddarparu gwybodaeth, hyfforddiant a chymorth i berchnogion tai, asiantau a gweithwyr adeiladu proffesiynol.
Bydd ein cyrsiau hyfforddi yn ail-ddechrau ym mis Medi 2020 ac rydym yn cymryd camau helaeth i ddileu'r risgiau a berir gan coronafirws, gan gynnwys: Arferion glanhau gwell • Mesurau pellhau cymdeithasol yn yr adeiladau • Opsiynau ar gyfer dysgu o bell lle bynnag y bo modd • Hyfforddiant ymarferol i'w gynnal y tu allan lle bynnag y bo modd • Argaeledd cyfyngedig ar gyrsiau - felly archebwch yn gynnar! • Dim rhannu offer yn ystod hyfforddiant • Hyfforddiant ychwanegol i staff i sicrhau diogelwch

Ydych chi’n chwilio am adeiladwr sy’n deall adeiladau traddodiadol?

Sefydliad annibynnol yw Fforwm Adeiladau Traddodiadol Cymru sy’n hyrwyddo datblygiad sgiliau adeiladu traddodiadol a materion cynaliadwyedd mewn perthynas â’r holl hen adeiladau ledled Cymru. Mae eu gwefan yn cynnwys cyfeiriadur o adeiladwyr o bob rhan o Gymru sy’n defnyddio dulliau a deunyddiau traddodiadol i atgyweirio hen adeiladau felly os oes arnoch angen dod o hyd i adeiladwr sympathetig yn eich ardal ewch at Gyfeiriadur Contractwyr Fforwm Adeiladau Traddodiadol Cymru.

Welsh traditional buildings forum logo

Twitter posts