Y Tîm Treftadaeth Adeiledig yng Nghanolfan Tywi

Rydym yn hyrwyddo’r arfer o ofalu am hen adeiladau Gorllewin Cymru a’u hatgyweirio trwy ddarparu gwybodaeth, hyfforddiant a chymorth i berchnogion tai, asiantau a gweithwyr adeiladu proffesiynol. Yn ystod y sefellfa Coronafeirws (Covis-19) mae Tîm Canolfan Tywi ar gael os hoffech gysylltu trwy e-bost. Mae ein cyrsiau a drefnwyd wedi'u gohirio ond rydym yn gyffrous am ein cyrsiau newydd ar y gorwel. Arhoswch yn ddiogel ac yn iach.
Gweld yr holl gyrsiau a drefnwyd

Ydych chi’n chwilio am adeiladwr sy’n deall adeiladau traddodiadol?

Sefydliad annibynnol yw Fforwm Adeiladau Traddodiadol Cymru sy’n hyrwyddo datblygiad sgiliau adeiladu traddodiadol a materion cynaliadwyedd mewn perthynas â’r holl hen adeiladau ledled Cymru. Mae eu gwefan yn cynnwys cyfeiriadur o adeiladwyr o bob rhan o Gymru sy’n defnyddio dulliau a deunyddiau traddodiadol i atgyweirio hen adeiladau felly os oes arnoch angen dod o hyd i adeiladwr sympathetig yn eich ardal ewch at Gyfeiriadur Contractwyr Fforwm Adeiladau Traddodiadol Cymru.

Welsh traditional buildings forum logo

Twitter posts