Treftadaeth yn ein hysgolion

Llinell amser

Llinell Amser- Adeiladau yng Nghymru

Dyma linell amser, mewn dwy fformat wahanol sy’n dangos sut mae adeiladau yng Nhymru wedi newid dros y canrifoedd o'r cyfnod Paleolithig hyd at adeilad eco modern yn y 21ain Ganrif

Cliciwch yma am linell amser i'w harddangos yn eich ystafell ddosbarth

Cliciwch yma am linell amser y gellir ei defnyddio ar gyfer gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth

Llinell Amser-Cymeriadau a digwyddiadau yng Nghymru

Dyma linell amser, mewn dwy fformat wahanol, sy’n cynnwys rhai o ddigwyddiadau a chymeriadau Cymru dros y canrifoedd. Beth am ychwanegu gwybodaeth ychwanegol at y llinell am eich hardal leol chi?

Cliciwch yma am linell amser i'w harddangos yn eich ystafell ddosbarth

Cliciwch yma am linell amser y gellir ei defnyddio ar gyfer gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth

 

.