Cymynroddion Adeiladau: Gwersi ar gynaliadwyedd gan Notre Dame de Paris.

11 Mai 2024

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Mike Dennis yn siarad yn ein Ffair Adeiladau Traddodiadol a Chynaliadwy ar yr 11eg o Fai. Bydd Mike yn siarad am ei yrfa hynod ddiddorol gan gyfeirio'n benodol at adferiad Notre Dame de Paris.


Efallai mai Notre Dame de Paris yw safle gwaith y ganrif. Ers y tân dinistriol yn 2019, roedd amheuaeth a allai’r to o’r 13eg ganrif fyth gael ei ailadeiladu. Yn ystod y sgwrs hon, bydd Mike yn gwerthuso sut y cafodd gwybodaeth hynafol ei hailddarganfod ac yn ymchwilio i ba wersi y gallwn eu dysgu ar gyfer dyfodol adeiladu pren.


Dechreuodd taith Mike i waith saer ac adfer gyda chymorth bwrsariaeth Sgiliau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol. Ymgymerodd Mike â phrentisiaeth hen ffasiwn tua 15 mlynedd yn ôl ger Aberhonddu o dan fentoriaeth Alan Ritchie. Mae ei daith gwaith saer wedi mynd ag ef o amgylch y byd, ar ôl gweithio ar brosiectau fel pont Kinsol Trestle ar Ynys Vancouver; canolfan dreftadaeth gyda Carpenter’s Without Borders yn Guizhou, Tsieina; a Chorff Notre Dame de Paris fel saer coed ac archeolegydd arbrofol. Mae gan Mike MSc mewn Cadwraeth Adeiladau Pren ac MA mewn Adeiladau Hanesyddol gyda Phrifysgol Efrog. Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar ail-greu La Mora (cwch William the Conqueror o 1066), mae Mike hefyd yn fyfyriwr ar y cwrs NVQ3 Gwaith Maen Treftadaeth yng Nghanolfan Tywi.