Meithrin sgiliau a chreu cysylltiadau

16/05/2023

Rhaglen Hyfforddiant Sgiliau Treftadaeth - Prosiect Cysylltiadau Hynafol

Mae Canolfan Tywi wrth ei bodd i fod yn darparu hyfforddiant ac addysg sgiliau traddodiadol trwy brosiect Cysylltiadau Hynafol. Mae Cysylltiadau Hynafol yn gydweithrediad trawsffiniol ac yn rhannu gwybodaeth ac arbenigedd rhwng Cymru ac Iwerddon. Mae cadw a chynnal ein treftadaeth er mwyn i genedlaethau’r dyfodol ei mwynhau yn hollbwysig. Nod y prosiect hwn yw hyfforddi pobl leol yn y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i ofalu am ein hen adeiladau yn briodol.

Fel rhan o’r prosiect, mae chwech o bobl wedi’u dewis i ddilyn rhaglen gyffrous o hyfforddiant a phrofiad gwaith. Mae Denny, Rob a Jorge wedi teithio o Wexford i ymuno â Brandon, Louis a Brandon yn Sir Benfro lle cynhelir y 4 wythnos gyntaf o hyfforddiant.

Yn ystod yr hyfforddiant, bydd y grŵp yn dysgu am weithio gyda chalch, adeiladu â charreg, fframiau pren trwm traddodiadol, plastro â chalch a cherfio carreg. Byddant yn ymweld â rhai adeiladau allweddol yn yr ardal gan gynnwys Castell Henllys, Eglwys Gadeiriol Tyddewi a Phlas yr Esgob a Chanolfannau hanesyddol Tyddewi, Abergwaun a Hwlffordd.

Bydd yn rhaid iddynt gael cyfle i gwrdd â phobl sy'n gweithio ar hyn o bryd yn y diwydiant adeiladu treftadaeth gan gynnwys tîm Cadw a'r saer maen Oliver Coe. Mae Oliver yn diwtor ar y cwrs ochr yn ochr â Tom Duxbury a Joe Moriarty o Ganolfan Tywi.