Adeiladau hanesyddol, crefftau treftadaeth a naratifau lle

11 Mai 2024

Nod popeth a wnawn yng Nghanolfan Tywi yw cyfrannu at ofal ein hen adeiladau gwerthfawr er mwyn i genedlaethau'r dyfodol eu mwynhau. Dyma pam rydym mor gyffrous i groesawu Alex Langlands fel siaradwr yn ein Ffair Adeiladau Cynaliadwy a Thraddodiadol ar 11 Mai 2024.

Mae gofalu am nodweddion ffisegol a chysylltiadol ein treftadaeth adeiledig yn gofyn am ofal, empathi a gradd weddol o ostyngeiddrwydd. Mae adeiladau hanesyddol yn 'ddogfennau' mor bwysig i'n helpu i ddeall ein lle mewn amser yn well, gan ddarparu cyswllt â'r gorffennol a'r presennol a'r tirweddau o'n cwmpas. Bydd Alex yn edrych ar rôl a phwysigrwydd adeiladau hanesyddol yn ein cymunedau ac ar eu cyfer. Bydd yn ystyried eu potensial ar gyfer ‘bywyd newydd’ ac yn egluro, trwy astudiaethau achos, pam fel rhan o’n treftadaeth gyfoethog, (y mae ein hynafiaid wedi ymddiried ynom) y gallant hefyd fod yn rhan hanfodol o fywyd cyfoes.

Dechreuodd Dr Alex Langlands ei yrfa broffesiynol fel archeolegydd maes cyn symud i’r cyfryngau darlledu lle bu’n cyflwyno ac yn cynhyrchu’r Victorian Farm, Wartime Farm ac Edwardian Farm hynod lwyddiannus ar gyfer BBC2. Mae bellach yn dysgu hanes, treftadaeth ac archaeoleg ym Mhrifysgol Abertawe lle mae'n Athro Cyswllt. Roedd ei lyfr Cræft: How traditional crafts are about more than just making yn nodwedd glawr ar y New York Times Book Review a’i gyd-awdur yn Victorian Farm a Sunday Times Best Seller.