Gwneud Cais Adeilad Rhestredig

Mae adeiladau rhestredig yn adrodd rhan o hanes gorffennol Cymru, boed yn fythynnod di-nod neu’n gestyll mawreddog, ac er bod rhai’n ystyried bod caniatâd adeilad rhestredig yn rhwystr i gynnydd, mewn gwirionedd y cwbl ydyw yw ffordd o sicrhau bod ein treftadaeth ardderchog yn goroesi er budd cenedlaethau’r dyfodol. Bydd yr wybodaeth ganlynol yn eich tywys drwy’r broses ymgeisio, ond os oes angen unrhyw gymorth pellach arnoch i lunio’r cais cysylltwch â ni yng Nghanolfan Tywi.

Sut i wneud cais

Am wybodaeth i wneund ag ymgeisio am ganiatâd adeilad rhestredig cliciwch yma