Treftadaeth ar gyfer ysgolion

Adnoddau Addysgu

Yma cewch gynlluniau gwersi, taflenni gwaith a syniadau am weithgareddau a phwerbwyntiau y gellir eu defnyddio. Gall yr adnoddau gael eu haddasu hefyd ar gyfer addysgu am eich hanes diwylliannol lleol chi.

Cliciwch ar y dolenni er mwyn lawrlwythio'r adnoddau

Syr William Paxton- adnoddau addysgu

Y Celtiaid, Rhufeiniaid, y porthmyn a mwy - adnoddau addysgu

Streic y Glöwyr 1984-85- adnoddau addysgu

Y diwydiant gwlân a phentref Drefach Felindre- adnoddau addysgu

Hanes y Fro, Pencader a’r cylch-cyflwyniad powerpoint adnoddau addysgu

Twm Siôn Cati- adnoddau addysgu

Ditectifs Adeiladau- taflen waith

Chwech o ffrindiau

 

.