Beth sydd ymlaen

Mae digwyddiadau, gweithgareddau a chyrsiau Canolfan Tywi wedi'u rhestru isod. Os oes gennych weithgaredd penodol yr hoffech i ni i gyflawni, cysylltwch â ni ac efallai y byddwn yn gallu trefnu hynny ar eich rhan.

Caniatâd Adeilad Rhestredig: gwneud cais
Dydd Sadwrn 18 Mis Medi 2021 CWRS AR LEIN

Mae'r cwrs un diwrnod hwn ar gyfer perchnogion adeiladau rhestredig sy'n ystyried gwneud cais am Ganiatad Adeilad Rhestredig. Bydd yn rhoi amlinelliad o'r broses ganiatad, gan gynnwys pan fo angen cael caniatad i wneud newidiadau i'ch adeilad rhestredig; egluro dogfennau allweddol y cais a thrafod y manyldeb a'r safon sydd eu hangen; a bydd yn eich helpu i ddewis gweithwyr proffesiynol ym maes adeiladu ac yn eich cyfeirio at wybodaeth ychwanegol.

Deall asesiadau effaith ar dreftadaeth
Dydd Iau 4 Tachwedd CWRS AR LEIN

Bydd y cwrs hwn yn rhoi arweiniad damcaniaethol ac ymarferol ynghylch cynhyrchu a gwerthuso Asesiadau Effaith ar Dreftadaeth fel sy'n ofynnol yn achos pob Cais Caniatâd Adeilad Rhestredig.

 

Caniatâd Adeilad Rhestredig: gwneud cais
Dydd Gwener 19 Tachwedd CWRS AR LEIN

Mae'r cwrs un diwrnod hwn ar gyfer perchnogion adeiladau rhestredig sy'n ystyried gwneud cais am Ganiatad Adeilad Rhestredig. Bydd yn rhoi amlinelliad o'r broses ganiatad, gan gynnwys pan fo angen cael caniatad i wneud newidiadau i'ch adeilad rhestredig; egluro dogfennau allweddol y cais a thrafod y manyldeb a'r safon sydd eu hangen; a bydd yn eich helpu i ddewis gweithwyr proffesiynol ym maes adeiladu ac yn eich cyfeirio at wybodaeth ychwanegol.

Caniatâd Adeilad Rhestredig: gwneud cais
Dydd Gwener 14 Mis Ionawr 2022 CWRS AR LEIN

Mae'r cwrs un diwrnod hwn ar gyfer perchnogion adeiladau rhestredig sy'n ystyried gwneud cais am Ganiatad Adeilad Rhestredig. Bydd yn rhoi amlinelliad o'r broses ganiatad, gan gynnwys pan fo angen cael caniatad i wneud newidiadau i'ch adeilad rhestredig; egluro dogfennau allweddol y cais a thrafod y manyldeb a'r safon sydd eu hangen; a bydd yn eich helpu i ddewis gweithwyr proffesiynol ym maes adeiladu ac yn eich cyfeirio at wybodaeth ychwanegol.

Cwrs arolygu ac atgyweirio ffenestr godi
Dydd Iau 10 Mis Mawrth 2022 Canolfan Tywi

Bydd y cwrs un diwrnod hwn yn cynorthwyo gweithwyr proffesiynol ym maes adeiladu i gynnal arolygon cyflwr ar ffenestri hanesyddol a phenderfynu faint o waith atgyweirio sydd angen ei wneud. Bydd yn cynnwys gwybodaeth hanfodol ar gyfer ceisiadau am Ganiatâd Adeilad Rhestredig gan gynnwys: beth yw arwyddocâd ffenestri hanesyddol; yr elfennau; nodi dadfeiliad a'i achosion; llunio proffiliau; cydnabod faint o waith atgyweirio sydd angen ei wneud; pennu deunyddiau a gorffeniadau; ac ysgrifennu arolygon cyfl

Pennu calch
Dydd Gwener 11 Mis Mawrth 2022 Canolfan Tywi

Bwriad y cwrs un diwrnod hwn yw cynorthwyo gweithwyr proffesiynol ym maes adeiladu i bennu'r agregau, morterau a phlastrau priodol ar gyfer atgyweirio adeilad traddodiadol. Bydd yn cynnwys: yr amrywiaeth o forterau sydd ar gael gan gynnwys calch hydrolig, pw, calch poeth a phosolana; pwysigrwydd pennu agregau; ysgrifennu manylebau; penodi contractwyr; prynu deunyddiau; ac astudiaethau achos.

Pob cwrs

Archwilio