Adfywio'r Stryd Fawr: Ysbrydoliaeth ar gyfer Trefi anesyddol Cymru

Dydd Iau 8 Medi 2022 9:30-12:30

Nod y seminar ar-lein hanner diwrnod hwn fydd ysbrydoli'r rhai sy'n cymryd rhan ynghylch y rôl y gall yr amgylchedd adeiledig hanesyddol ei chwarae wrth adfywio canol trefi sirol ledled Cymru.  Bydd hefyd yn tynnu sylw at yr heriau a cheisio rhoi arweiniad ar sut i oresgyn rhai o'r heriau hynny yn seiliedig ar brofiad ac arbenigedd prosiectau llwyddiannus mewn mannau eraill.  Canolbwynt y digwyddiad fydd Caerfyrddin yng ngorllewin Cymru, ond ceir ysbrydoliaeth a syniadau o bob cwr o'r Deyrnas Unedig gan gynnwys Hi-Street Heritage Action Zones yn Lloegr a'r 'Cynigion Arbennig' sydd gan drefi hanesyddol o bosib.

Cofrestrwch am eich lle am ddim yma

Mae'r cyflwyniadau'n cynnwys:

‘Pa fudd yr ydym erioed wedi'i gael o'n hen adeiladau’ – Nell Hellier, Uwch-swyddog Treftadaeth Adeiledig, Cyngor Sir Gâr

Mynd i'r afael ag unedau gwag: o broblem i ased – Iain Nicholson, Sylfaenydd The Vacant Shops Academy ac Arweinydd Datblygu Strategol rhan-amser yn The Institute of Place Management

Parhad a Newid - Heriau Ail-ddefnyddio Siopau Rhestredig Gwag - Helen Ensor, BA Hons MA IHBC, Cyfarwyddwr Ymarfer ac Arweinydd Swyddfa, Donald Insall Associates.

Ail-greu/Creu lleoedd gwych - Dr Ben Reynolds, Urban Foundry 

Croesoswallt: Golwg ymarferol ar fanteision adfywio a arweinir gan dreftadaeth – Samantha Jones, Swyddog Prosiect, Hi-Street Heritage Action Zone Croesoswallt

Cyrchfan fywiog: Stori'r Fenni – Cllr Tony Konieczny, Maer y Fenni