Ffair Adeiladau Cynaliadwy a Thraddodiadol 2024

Canolfan Tywi

Dydd Sadwrn 11 Mai 2024
Dim tâl

Ymunwch â ni ar gyfer y digwyddiad RHAD AC AM DDIM hwn. Mae ar gyfer pawb sydd â diddordeb mewn adeiladu cynaliadwy a thraddodiadol.

* Hoffech chi wybod sut i wella effeithlonrwydd ynni eich hen adeilad?

* Oes gennych chi gwestiynau llosg am sut i ofalu am eich hen adeilad a manteision defnyddio calch?

* Ydych chi wedi eich syfrdanu gan yr amrywiaeth o ddeunyddiau eco-adeiladu newydd sydd ar y farchnad?

* Ydy hi'n anodd dod o hyd i bobl wybodus i'ch helpu gyda'ch prosiect?

Os mai 'ydw' yw eich ateb i unrhyw un o'r cwestiynau hyn, yna mae'r digwyddiad hwn ar eich cyfer chi!

.

Bydd arbenigwyr wrth law gydag ystod eang o wybodaeth am atgyweirio a chynnal a chadw adeiladau traddodiadol, effeithlonrwydd ynni, deunyddiau adeiladu ecolegol, hyfforddiant ac addysg ac adeiladau rhestredig.

Siaradwch â chontractwyr a chyflenwyr deunyddiau yn eu stondinau masnach; gwrando ar sgyrsiau llawn gwybodaeth; rhowch gynnig ar sgiliau traddodiadol; ymgynghori â swyddogion cadwraeth; a chodwch yr holl gwestiynau yr oeddech chi erioed eisiau eu gofyn am adeiladau cynaliadwy a thraddodiadol a'u hadeiladu, eu gofal a'u hatgyweirio

Mae mynediad am ddim i’r digwyddiad hwn diolch i gyllid gan Gronfa Lefelu i Fyny Llywodraeth y DU. Bydd angen i chi gofrestru am docyn Rhad ac Am Ddim i gymryd rhan yn y digwyddiad. Gallwch wneud hyn trwy glicio ar y botwm isod.

  Book now

 

Gwybodaeth i gyflenwyr, arddangoswyr a stondinau masnach

Os ydych chi neu'ch sefydliad yn darparu addysg, deunyddiau neu wasanaethau sy'n ymwneud â deunyddiau a dulliau adeiladu traddodiadol a chynaliadwy - byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Bydd ein Ffair Adeiladau Traddodiadol a Chynaliadwy yn lansio cyfnod newydd o addysg a hyfforddiant, gan ganolbwyntio ar gynaliadwyedd adeiladau traddodiadol ac yn ogystal â dulliau a deunyddiau adeiladu carbon isel.

Bydd y diwrnod yn cynnig cyfres o gyflwyniadau ac arddangosiadau, a’i nod yw arddangos y cwmnïau gorau sy’n cynnig sgiliau a gwasanaethau traddodiadol a chynaliadwy o bob rhan o’r rhanbarth.

Os hoffech chi fynegi diddordeb mewn ymuno â ni yna llenwch y ffurflen isod.

Ffair Adeiladau Cynaliadwy a Thraddodiadol 2024

We use the personal data you provide on this form for administering the training programme, collecting fees if appropriate, and monitoring your progress and outcomes (such as the achievement of qualifications). It may also be used in statistical summaries and research publications, where it will be anonymised and you will not be identified. Your information won’t be used for any other purposes. The processing of your personal data is necessary for the communication and management of the training and any associated waiting lists. Therefore, the legal basis for doing so is the performance of a task in the public interest. We won’t share this information with any other Council service or external organisation. We’ll keep your personal data for 1 year unless you consent to your details being included in our Mailing list for longer.
For more information about your rights and to obtain contact details for our Data Protection Officer, please visit our website: https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-democracy/data-protection