Hyffordiant ac Addysg

Mae’r Ganolfan yn darparu hyfforddiant ac addysg a achredir ac nas achredir. Gallwn helpu perchnogion cartrefi i ddeall rhai o’r problemau gyda lleithder y maent yn eu cael o bosibl; neu gynorthwyo pobl i wneud cais adeilad rhestredig; gallwn ddarparu cwrs undydd ‘Cyflwyniad i Ffenestri Codi’ a fyddai’n addas i berchennog tŷ, pensaer neu syrfëwr; neu Brentisiaeth Arbenigol NVQ Lefel 3 mewn sgiliau plastro treftadaeth sy’n para am flwyddyn.

Gallwn hefyd ddarparu cyrsiau sydd wedi’u bwriadu ar gyfer anghenion cymuned benodol neu grŵp penodol o gyflogeion. Edrychwch ar ein hystod o gyrsiau neu cysylltwch i weld sut y gallwn ni eich helpu chi.

I archebu cwrs cwblhewch ein ffurflen archebu, neu cysylltwch â ni yn uniongyrchol os hoffech i ni ddylunio rhywbeth ar eich cyfer.