Gwella effeithlonrwydd ynni mewn adeiladau traddodiadol (hŷn)

Canolfan Tywi

17 Chwefror 2022 07 Ebrill 2022 26 Mai 2022
Am ddim

Rhwng y cynnydd mewn prisiau ynni a'r targedau uchelgeisiol a osodwyd ar gyfer carbon sero-net, mae gwneud ein hadeiladau'n fwy ynni-effeithlon yn brif flaenoriaeth i lawer ohonom.

Mae ein diwrnod gwybodaeth 'Gwella effeithlonrwydd ynni mewn adeiladau traddodiadol' yn ddelfrydol ar gyfer perchnogion eiddo masnachol a phreswyl hŷn. Yn ystod y dydd byddwn yn ymchwilio i berfformiad thermol adeiladau traddodiadol a pha ffactorau a all effeithio ar hyn, er enghraifft cyflwr yr adeilad, cynnwys lleithedd a deunyddiau a dulliau adeiladu.

Byddwn yn trafod y newidiadau syml y gellir eu gwneud yn gyflym ac yn hawdd yn ogystal â'r ymyriadau mwy sylweddol megis inswleiddio waliau. Trafodir manteision ac anfanteision opsiynau ynghyd â Chyfreithiau a Rheoliadau a allai effeithio ar eich dewisiadau.

 

Defnyddir astudiaethau achos ac enghreifftiau a bydd digon o gyfle i drafod ac i holi cwestiynau.

17 Chwefror 2022

Book now  

07 Ebrill 2022

  Book now

26 Mai 2022

Book now