Ffenestri traddodiadol - arolygon a chynhyrchu adroddiadau cyflwr

Canolfan Tywi

Dydd Mawrth 14 Mehefin 2022
£25

Bydd y cwrs un diwrnod hwn yn cynorthwyo gweithwyr proffesiynol ym maes adeiladu i gynnal arolygon cyflwr ar ffenestri hanesyddol a phenderfynu faint o waith atgyweirio sydd angen ei wneud. Bydd yn cynnwys gwybodaeth hanfodol ar gyfer ceisiadau am Ganiatâd Adeilad Rhestredig gan gynnwys: beth yw arwyddocâd ffenestri hanesyddol; yr elfennau; nodi dadfeiliad a'i achosion; llunio proffiliau; cydnabod faint o waith atgyweirio sydd angen ei wneud; pennu deunyddiau a gorffeniadau; ac ysgrifennu arolygon cyflwr.

Dyma ddywedodd Sophie Anderton o Gynllunio a Chadwraeth Anderton am y cwrs hwn:

'Steil cyflwyno gwych - addysgiadol, cynhwysol a rhyngweithiol. Roedd y drafodaeth ynghylch pwysigrwydd manylder yn wych drwyddi draw.'

Dydd Mawrth 14 Mehefin 2022

Book now