Cysylltwch â Chanolfan Tywi am fanylion prisio

Dyfarniad lefel 3 Atgyweirio a chynnal a chadw adeiladau traddodiadol

Neuadd Ganllwyd, Ganllwyd, Dolgellau

4 & 5 Ebrill 2019

Trosolwg:

Mae’r cwrs hwn yn darparu dealltwriaeth gadarn o bwysigrwydd cynnal a chadw ac atgyweirio adeiladau cyn-1919 yn briodol, a’r sialensiau sy’n gysylltiedig â hyn. Mae’r cwrs yn darparu cymysgedd cytbwys o gynnwys ymarferol a theory.

Mae gan Ddolgellau mwy adeiladau rhestredig nag unrhyw dref arall yng Nghymru - mwy na 200 ohonynt. Mae arwyddocâd treftadaeth bensaernïol a hanesyddol Dolgellau wedi cael ei gydnabod ymhellach gan statws ardal gadwraeth

Mae lwfans presenoldeb o £ 70 ar gael i gyflogwyr cofrestredig citb

Mae'r cwrs hwn yn cael ei ariannu gan CITB a Cadw a ddarperir drwy prosiect Adeiladu ym Maes Treftadaeth yng Nghymru.

 

Tystysgrif:

Dyfarniad Lefel 3 a achredir gan NOCN

Pwy ddylai fynd ar y cwrs?

Mae’r cwrs hwn yn addas i bobl sy’n gweithio ar adeiladau hanesyddol a rheolwyr safle sy’n rheoli safleoedd adeiladu hanesyddol.

Cynnwys y cwrs:

Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus byddwch yn deall:

  • Adeiladau traddodiadol – mecaneg ac arwyddocâd
  • Deddfwriaeth adeiladu mewn perthynas â hen adeiladau
  • Cynllunio gwaith ar adeilad hanesyddol
  • Technegau ymchwilio arbenigol
  • Egwyddorion newid
  • Carbon isel ac adeiladau hanesyddol
  • Bydd y cwrs yn cynnwys sesiynau ymarferol a chaiff ei deilwrio i ofynion y grŵp

 

I archebu cwrs cwblhewch ein ffurflen archebu