Dyfarniad lefel 3 Atgyweirio a chynnal a chadw adeiladau traddodiadol

Canolfan Tywi

Dydd Iau 10 Dydd Gwener 11 Mehefin 2021 // Dydd Iau 23 Dydd Gwener 24 Medi 2021
O £115

Trosolwg
Mae'r cwrs achrededig hwn yn ychwanegiad anhepgor i bortffolio Datblygiad Proffesiynol Parhaus unrhyw un sy'n gweithio yn y diwydiant adeiladu neu adeiladu treftadaeth. Trwy sesiynau theori ac ymarferol, mae'r cwrs yn cwmpasu'r meysydd gwybodaeth mwyaf hanfodol sy'n ofynnol cyn gweithio ar hen adeiladau. Mae'r tiwtoriaid gwybodus a phrofiadol yn defnyddio ymweliadau â safleoedd ac arddangosiadau ymarferol i alluogi'r ymgeiswyr i roi'r hyn y maent yn ei ddysgu yng nghyd‐destun bywyd go iawn.
Gellir addasu'r hyfforddiant i ganolbwyntio ar faes crefft penodol megis gwaith saer, plastro neu waith maen neu gall fod yn fwy cyffredinol, gan ddibynnu ar ofynion y grŵp o ymgeiswyr.
Crynodeb o'r cynnwys
•Arwyddocâd a chynaliadwyedd ‐ pam fod hen adeiladau yn bwysig i'n gorffennol, ein presennol a'n dyfodol
•Mecaneg hen adeiladau
•Calch a'r gallu i waliau anadlu
•Arddangosiadau ymarferol yn ymwneud â gwyddor calch, mathau o galch, cymysgeddau ac agregau
•Diffygion mewn adeiladau ‐ achosion a deunyddiau a dulliau priodol i'w hatgyweirio
•Diffygion mewn adeiladau ‐ ymweliadau safle i edrych ar enghreifftiau da ac enghreifftiau gwael o waith atgyweirio
•Deddfwriaeth, diffiniadau a rolau
•Cynllunio gwaith ar adeilad hanesyddol
•Technegau ymchwilio arbenigol
•Egwyddorion newid
•Adeiladau carbon isel a hanesyddol
Pwy ddylai fynd ar y cwrs?
Mae'r hyfforddiant hwn yn addas i unrhyw un sy'n gweithio yn y diwydiant adeiladu neu adeiladu treftadaeth, gan gynnwys contractwyr a manylebwyr.

Dydd Iau 10 Dydd Gwener 11 Mehefin 2021- hanner pris- cynnig rhagarweiniol £115

Cyflwynir y cwrs hwn gan Ganolfan Tywi ar ran Fforwm Adeiladau Traddodiadol Cymru a'r Prosiect Adeiladu Treftadaeth yng Nghymru (HECW). 

Book now  

Dydd Iau 23 Dydd Gwener 24 Medi 2021- £230

  Book now