Cwrs arolygu ac atgyweirio ffenestr godi

Canolfan Tywi

Dydd Iau 10 Medi 2020/ Dydd Iau 4 Chwefror 2021
£145

Bydd y cwrs un diwrnod hwn yn cynorthwyo gweithwyr proffesiynol ym maes adeiladu i gynnal arolygon cyflwr ar ffenestri hanesyddol a phenderfynu faint o waith atgyweirio sydd angen ei wneud. Bydd yn cynnwys gwybodaeth hanfodol ar gyfer ceisiadau am Ganiatâd Adeilad Rhestredig gan gynnwys: beth yw arwyddocâd ffenestri hanesyddol; yr elfennau; nodi dadfeiliad a'i achosion; llunio proffiliau; cydnabod faint o waith atgyweirio sydd angen ei wneud; pennu deunyddiau a gorffeniadau; ac ysgrifennu arolygon cyflwr.

Dydd Iau 10 Medi 2020

Book now

Dydd Iau 4 Chwefror 2021

Book now