Plastro a phwyntio ymarferol â chalch ar gyfer perchnogion tai

Canolfan Tywi

Dyddiad i gael ei gadarnhau
£95

Er bod angen i weithiwr proffesiynol ym maes plastro treadaeth gyflawni tasgau mawr yn aml, caiff gwaith atgyweirio ei gyflawni'n aml gan berchennog yr adeilad. Yn y cwrs un diwrnod hwn sy'n ymarferol yn bennaf , byddwch yn dysgu hanfodion profi eich morterau presennol; dewis agregau a chalch priodol; cymysgu; a gwaith plastro a phwyno.

I archebu'ch lle ar y cwrs hwn, cliciwch y botwm 'BOOK NOW' perthnasol neu cysylltwch â ni ar 01558 824271

Dyddiad i gael ei gadarnhau