£95

Plastro a phwyntio ymarferol â chalch ar gyfer perchnogion tai

Canolfan Tywi

18/04/20 & 18/09/20

Er bod angen i weithiwr proffesiynol ym maes plastro treftadaeth gyflawni tasgau mawr yn aml, caiff gwaith atgyweirio ei gyflawni'n aml gan berchennog yr adeilad. Yn y cwrs hwn sy'n ymarferol yn bennaf , byddwch yn dysgu hanfodion profi eich morterau presennol; dewis agregau a chalch priodol; cymysgu; a gwaith plastro a phwyntio.