Pennu calch

Canolfan Tywi

Dydd Iau 25 Mehefin 2020
£145

Bwriad y cwrs un diwrnod hwn yw cynorthwyo gweithwyr proffesiynol ym maes adeiladu i bennu'r agregau, morterau a phlastrau priodol ar gyfer atgyweirio adeilad traddodiadol. Bydd yn cynnwys: yr amrywiaeth o forterau sydd ar gael gan gynnwys calch hydrolig, pw, calch poeth a phosolana; pwysigrwydd pennu agregau; ysgrifennu manylebau; penodi contractwyr; prynu deunyddiau; ac astudiaethau achos.

Dydd Iau 25 Mehefin 2020

  Book now