Effeithlonrwydd Ynni a Gwaith ôl-ffitio Adeiladau Traddodiadol (cyn 1919)

Ar Lein

25ain a 26ain Mis Mawrth // 29ain a 30ain Ebrill // 24ain a 25ain Mehefin
o £115

Trosolwg:

Bydd y Cymhwyster Lefel 3 2 ddiwrnod hwn yn cael ei gyflwyno ar-lein a bydd yn rhoi i gyfranogwyr wybodaeth a dealltwriaeth ynghylch gosod mesurau effeithlonrwydd ynni sy'n addas ar gyfer adeiladau hŷn a thraddodiadol. Bydd yn eu galluogi i asesu arwyddocâd a chyflwr yr adeilad a gwneud penderfyniadau ynghylch pa fesurau a allai fod yn briodol i'w defnyddio mewn amrywiaeth o amgylchiadau.

Ardystio:

Cymhwyster Lefel 3 mewn: Effeithlonrwydd Ynni ar gyfer Adeiladau Hŷn a Thraddodiadol, wedi'i ardystio gan NOCN.

Pwy ddylai fod yn bresennol:

Byddai o werth sylweddol i unrhyw un sy'n gyfrifol am wella effeithlonrwydd ynni adeiladau traddodiadol. Mae hyn yn cynnwys Contractwyr, Penseiri, Syrfewyr a Rheolwyr Eiddo.

Mae manylebau ôl-ffitio safonol y DU PAS 2035: Manyleb ar gyfer ôl-ffitio anheddau ar gyfer gwella effeithlonrwydd ynni, a PAS2038: Manyleb ar gyfer ôl-ffitio adeiladau annomestig ar gyfer gwella effeithlonrwydd ynni, yn golygu bod y cymhwyster hwn yn ofyniad ar gyfer Aseswyr Ôl-ffitio. Byddai Cydgysylltwyr Ôl-ffitio a Dylunwyr Ôl-ffitio hefyd yn elwa ar y cwrs hwn.

Cynnwys y Cwrs:

Y 3 uned sydd wedi’u cynnwys yn y Cymhwyster yw:

  • Adeiladau Hŷn a Thraddodiadol: Oed, Natur a Nodweddion (H6MK 69)
  • Adeiladau Hŷn a Thraddodiadol: Asesu Opsiynau ar gyfer Cyflwyno Mesurau Effeithlonrwydd Ynni (H6MM 69)
  • Adeiladau Hŷn a Thraddodiadol: Gwneud Argymhellion a Rhoi Cyngor ar Gyflwyno Mesurau Effeithlonrwydd Ynni (H6MN 69)

Bydd y cyfranogwyr yn cael Llawlyfr y Cwrs a fydd yn rhoi sylw i gynnwys llawn yr Unedau ac yn darparu gwybodaeth atodol i helpu cyfranogwyr i ddeall y materion ehangach sy'n effeithio ar effeithlonrwydd ynni ac ôl-ffitio adeiladau traddodiadol cyn 1919. Bydd yn cynnwys

  • Cronoleg, arddulliau adeiladu, oedran a nodweddion adeiladau traddodiadol (cyn 1919)
  • Sut yr asesir perfformiad thermol ac ynni ac effeithlonrwydd adeiladau traddodiadol (cyn 1919 
  • Effaith ôl-ffitio mesurau effeithlonrwydd ynni mewn adeiladu traddodiadol (cyn 1919) a gosod mesurau effeithlonrwydd ynni mewn perthynas â galwedigaethau crefft 
  • Yr ystod o systemau effeithlonrwydd ynni sydd ar gael a'r mesurau sydd ar gael.

CWRS YN LLAWN

Dydd Iau 25 & Dydd Gwener 26 Mawrth 2021

Cyflwynir y cwrs hwn gan Ganolfan Tywi ar ran Fforwm Adeiladau Traddodiadol Cymru a'r Prosiect Adeiladu Treftadaeth yng Nghymru (HECW). Mae Cronfa Adfer Diwylliannol Cymru yn cefnogi Prosiect HeCW i sicrhau sylfaen fwy cynaliadwy.

CWRS YN LLAWN

Dydd Mawrth 30 & Dydd Mercher 31 Mawrth 2021

Cyflwynir y cwrs hwn gan Ganolfan Tywi ar ran Fforwm Adeiladau Traddodiadol Cymru a'r Prosiect Adeiladu Treftadaeth yng Nghymru (HECW). Mae Cronfa Adfer Diwylliannol Cymru yn cefnogi Prosiect HeCW i sicrhau sylfaen fwy cynaliadwy.