£40

Effeithlonrwydd Ynni a Gwaith ôl-ffitio Adeiladau Traddodiadol (cyn 1919)

Gwahanol leoliadau

      

Mae'r cwrs hwn yn cael ei ariannu gan CITB a Cadw a ddarperir drwy prosiect Adeiladu ym Maes Treftadaeth yng Nghymru.

Trosolwg: 

Bydd y cwrs hyfforddiant hwn yn helpu unigolion i adnewyddu ac atgyweirio adeiladau traddodiadol mewn ffordd sy'n effeithlon o ran ynni.  

Bydd cyfranogwyr y cwrs yn ennill dealltwriaeth o osod mesur effeithlonrwydd ynni a cheisir sicrhau nad yw mesurau o'r fath yn peryglu estheteg adeiladau o'r fath, nac yn arwain at ganlyniadau anfwriadol. 

Ardystiad: 

Dyfarniad lefel 3 wedi'i ardystio gan SQA 

Pwy ddylai fod yn bresennol: 

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer crefftwyr, gweithwyr proffesiynol yn maes adeiladu, a myfyrwyr adeiladu  

Cynnwys y Cwrs: 

Ar ôl llwyddo i gwblhau'r cwrs hwn, bydd gennych ddealltwriaeth o:  

  • Cronoleg, arddulliau adeiladu, oedran a nodweddion adeiladau traddodiadol (cyn 1919) 
  • Sut yr asesir perfformiad thermol ac ynni ac effeithlonrwydd adeiladau traddodiadol (cyn 1919)   
  • Effaith ôl-ffitio mesurau effeithlonrwydd ynni mewn adeiladu traddodiadol (cyn 1919) a gosod mesurau effeithlonrwydd ynni mewn perthynas â galwedigaethau crefft  
  • Yr ystod o systemau effeithlonrwydd ynni sydd ar gael a'r mesurau sydd ar gael. 

Hyd y cwrs: 2 ddiwrnod