£45

Caniatâd Adeilad Rhestredig: gwneud cais

Canolfan Tywi

28/2 & 19/5 & 10/10 2020

Mae'r cwrs hwn ar gyfer perchnogion adeiladau rhestredig sy'n ystyried gwneud cais am Ganiatâd Adeilad Rhestredig. Bydd yn rhoi amlinelliad o'r broses ganiatâd, gan gynnwys pan fo angen cael caniatâd i wneud newidiadau i'ch adeilad rhestredig; egluro dogfennau allweddol y cais a thrafod y manyldeb a'r safon sydd eu hangen; a bydd yn eich helpu i ddewis gweithwyr proffesiynol ym maes adeiladu ac yn eich cyfeirio at wybodaeth ychwanegol