Dewch i gwrdd â'r tiwtor: Joe Moriarty

29/02/2024

Dewch i gwrdd â Joe, un o'n Tiwtoriaid Plastro Treftadaeth gwych sydd gennym yma, yng Nghanolfan Tywi.

Yn 2013, cymerodd Joe y naid i ehangu ei sgiliau plastro trwy Gynllun Bwrsariaeth Treftadaeth Canolfan Tywi. O dan hyfforddiant E. I. Flood & Sons (Bryste), treuliodd flwyddyn ymgolli mewn adeiladu treftadaeth, gan weithio gyda chwmnïau amrywiol i gasglu'r dystiolaeth angenrheidiol ar gyfer ei asesiad NVQ3.

Arweiniodd angerdd Joe at brosiectau treftadaeth iddo weithio ar safleoedd ledled Cymru a Lloegr, gan gadarnhau ei ymrwymiad i warchod trysorau pensaernïol. Yn dilyn hyn, cwblhaodd Joe Gymhwyster Meistr mewn Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru yng Nghaerdydd.

Heddiw, fel Tiwtor Plastro Treftadaeth, mae brwdfrydedd ac angerdd Joe dros warchod treftadaeth yn atseinio gyda dysgwyr, gan fod ei daith ddysgu yn adlewyrchu eu taith ddysgu. Y tu hwnt i'w gymwysterau, mae Joe yn dod â phrofiad byd go iawn, gan rannu mewnwelediadau ymarferol gwerthfawr sy'n helpu i roi'r profiad a'r wybodaeth orau sydd ar gael i ddysgwyr.

Yr hyn sy'n gosod Joe ar wahân yw ei allu i gydymdeimlo â'r heriau y mae dysgwyr yn eu hwynebu yn eu prosiectau. Gan dynnu ar ei brofiadau ei hun, mae’n arwain ac yn cefnogi, gan wneud Canolfan Tywi nid yn unig yn sefydliad addysgol ond yn gymuned lle mae selogion treftadaeth yn ffynnu.

Mae taith Joe o ddysgwr i fentor yn crynhoi ein hymrwymiad i feithrin arbenigedd mewn adeiladu treftadaeth. Wrth i Joe barhau i rannu ei angerdd a’i wybodaeth, mae dysgwyr yng Nghanolfan Tywi yn ennill sgiliau, tra’n dod yn rhan o etifeddiaeth sy’n ymroddedig i warchod ein treftadaeth.