£25

Ymchwilio i'ch Hen Adeilad

Canolfan Tywi

01/05/20 & 12/06/20 & 27/11/20

Gall ymchwilio i'r perchnogion blaenorol, y camau datblygu a phwysigrwydd eich cartref i'r gymuned leol eich helpu chi i lunio darlun o'ch eiddo cyfnod, ac mae'n rhan o'r cais am Ganiat√Ęd Adeilad Rhestredig. Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i nodi ffynonellau gwybodaeth ac yn eich arwain drwy'r ymchwiliad.