Technegau arbenigol

Canolfan Tywi

POA

Mae deall cynlluniau, lluniadau a manylebau yn hanfodol er mwyn sicrhau bod gwaith atgyweirio yn cael ei wneud yn ôl gofynion y contract.  Bydd y cwrs hwn yn galluogi dysgwyr i ddehongli lluniadau'n gywir wrth baratoi ar gyfer unrhyw waith newydd neu waith atgyweirio i adeileddau gwaith maen.

Bydd cynnwys y cwrs yn cwmpasu:

  • Darllen o gynlluniau a manylebau
  • Lledaenu gwybodaeth, nodi anghysondebau a'r gweithdrefnau ar gyfer camau pellach
  • Darluniau wrth raddfa
  • Gosod datymau a strwythurau gwaith maen cymhleth
  • Offer mesur ac offerynnau hen a newydd.

Hyd

2 ddiwrnod

Pwy ddylai fod yn bresennol?

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi cwblhau NVQ2 neu 3 mewn gwaith maen neu waith brics neu sydd â phrofiad cyfatebol o weithio yn y grefft gwaith maen.

Safonau a grantiau hyfforddi CITB

Mae'r cwrs hwn yn safon hyfforddi CITB. Efallai y bydd cwmnïau sydd wedi'u cofrestru â CITB yn gymwys i wneud cais am arian gan CITB i dalu cost y cwrs hwn ac i dderbyn grant cwrs byr. I gael manylion llawn y grantiau a'r cyllid sydd ar gael, ewch i https://www.citb.co.uk/levy-grants-and-funding/grants-funding/ neu siaradwch â'ch ymgynghorydd lleol CITB.

Cod GET CITB a haen grant

GET1100 - haen grant 1

Technegau arbenigol

*Content Required*

*Content Required*