Technegau arbenigol ar gyfer galwedigaethau coed treftadaeth

Canolfan Tywi

POA

Mae deall cynlluniau, lluniadau a manylebau yn hanfodol er mwyn sicrhau bod gwaith atgyweirio yn cael ei wneud yn ôl gofynion y contract.  Bydd y cwrs hwn yn galluogi dysgwyr i ddehongli lluniadau'n gywir wrth baratoi ar gyfer unrhyw waith newydd neu waith atgyweirio i adeileddau pren neu unedau gwaith coed.

Bydd cynnwys y cwrs yn cwmpasu:

  • Darllen cynlluniau a manylebau - dehongli a thynnu gwybodaeth
  • Lledaenu gwybodaeth, nodi anghysondebau a'r weithdrefn ar gyfer camau pellach
  • Sut i luniadu - geometreg, theorem Pythagoras, trigonometreg sylfaenol
  • Gosod datwm a strwythurau gwaith coed cymhleth
  • Offerynnau mesur hen a newydd

Hyd

1 diwrnod

Ar gyfer pwy mae'r hyfforddiant yn addas?

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi cwblhau NVQ2 neu 3 mewn gwaith coed neu sydd â phrofiad cyfatebol o weithio yn y grefft gwaith coed.

Safonau a grantiau hyfforddi CITB

Mae'r cwrs hwn yn safon hyfforddi CITB. Efallai y bydd cwmnïau sydd wedi'u cofrestru â CITB yn gymwys i wneud cais am arian gan CITB i dalu cost y cwrs hwn ac i dderbyn grant cwrs byr. I gael manylion llawn y grantiau a'r cyllid sydd ar gael, ewch i https://www.citb.co.uk/levy-grants-and-funding/grants-funding/ neu siaradwch â'ch ymgynghorydd lleol CITB.

Cod GIT CITB a haen grant

GET2078 - haen grant 1

Technegau arbenigol ar gyfer galwedigaethau coed treftadaeth

*Content Required*

*Content Required*