NVQ3 mewn Gwaith Saer / Plastro Treftadaeth - Sesiwn Agored

Ar-lein 19 Tachwedd 12:00 pm

Canolfan Tywi -1 & 3 Rhagfyr unrhyw amser rhwng 1-5pm
Am ddim

Mae gan Ganolfan Tywi 5 lle wedi'u hariannu'n llawn (CITB) ar gyfer ein rhaglen NVQ3 ar gyfer Plastro  a Gwaith Coed ym maes Treftadaeth. Byddem wrth ein boddau pe gallech ymuno â ni ar gyfer sesiwn wybodaeth agored a fydd ar Microsoft Teams ac yng Nghanolfan Tywi ym mis Tachwedd 2021.

Dewch i gwrdd â Tom a Helena gan y byddant yn sgwrsio am gyrsiau gwaith coed / plastro ym maes treftadaeth NVQ3 a byddant yn ceisio ateb eich holl gwestiynau.

Bydd y sesiwn hon yn eich helpu i ddarganfod a yw'r rhaglen hon yn addas i chi a / neu eich gweithwyr. Byddwn yn rhoi gwybod ichi am y cyllid a'r cymorth sydd ar gael ac yn trafod yr hyn a fydd yn cael ei gynnwys yn yr hyfforddiant a'r asesiad.

Rydym wedi bod yn darparu cymwysterau treftadaeth NVQ3 ym maes treftadaeth ers 10 mlynedd. Gallwch gael gwybod beth oedd barn ein dysgwyr blaenorol am y cwrs a'r hyn y maent wedi'i wneud ers cymhwyso.

Mae'r hyfforddiant a'r asesiad am ddim i gwmnïau sydd wedi'u cofrestru â CITB ac mae grant presenoldeb (hyd at £ 500) a grant cwblhau (£ 600) ar gael i gwmnïau.

Os hoffech ymuno â ni ar gyfer y sesiwn agored  cwblhewch y ffurflen isod a byddwn yn cysylltu â chi i gadarnhau'r dyddiad a'r amser.

NVQ3 mewn Gwaith Saer / Plastro Treftadaeth - Sesiwn Agored

*Content Required*

*Content Required*