Gwaith plastro ffibrog ac addurnol

Canolfan Tywi

POA

Mae plastr ffibrog yn fath o waith plastro addurnol a wneir yn bennaf o blastr Paris, a gaiff atgyfnerthu â haenau o hesian a'i ddal yn ei le mewn fframwaith pren. Roedd cornis addurnol wedi'i redeg yn y fan a'r lle yn ffordd draddodiadol o ffurfio mowldin, ar y safle, mewn ystafell yn yr uniad rhwng y nenfwd a'r mur. Roedd modd ffurfio mowldinau yn y fan a'r lle mewn morter tywod calch, pwti calch, neu ddeunydd caledu wedi'i fesur.  Bydd y modiwl hwn yn ymchwilio i ddulliau o amddiffyn a gwneud atgyweiriadau priodol wrth gadw neu adfer gwaith plastro ffibrog ac addurnol.

Mae'r cwrs 5 diwrnod hwn yn cynnwys 4 modiwl sy'n cael eu cyflwyno gyda'i gilydd. Dyma'r modiwlau:

 • Dewis a chymysgu deunyddiau ar gyfer plastr ffibrog ac addurnol
  • Dewis atgyfnerthiad i'w ddefnyddio wrth gastio (gan gynnwys dellt pren, llinynnau ffibr gwydr, gwifrau a sgrim jiwt)
  • Dewis plastr (gan gynnwys plastr mân iawn, plastr mân neu blaster castio safonol)
  • Gweithio gyda phwti calch a chymysgeddau wedi'u mesur
  • Defnyddio deunydd gwrthdan
  • Y drefn gymysgu
 • Cynhyrchu gwaith plastro ffibrog a rhedeg mowldiau yn y fan a'r lle
  • Darllen a dilyn cyfarwyddiadau o'r wybodaeth a roddir
  • Dyblygu ac atgynhyrchu mowldinau presennol
  • Castio rhannau mowldin a glanhau a gorffennu rhannau mowldin wedi'u castio
  • Dyblygu a rhedeg rhannau yn y fan a'r lle a gwneud atgyweiriadau
 • Gosod gwaith plastro ffibrog
  • Dewis o blith ystod o ddulliau sefydlogi gan ddibynnu ar safle'r plastr ffibrog
  • Darparu system ategu eilaidd
  • Cyfrifiadau a mesuriadau
  • Paratoi a defnyddio deunyddiau atgyfnerthu
  • Paratoi ardaloedd gwaith ar gyfer cornis a mowldinau
 • Cadw gwaith plastro ffibrog
  • Deall arddull a chyfnod y gwaith plastro
  • Achosion cyffredin methiannau mewn plastr ffibrog
  • Arolygu a chofnodi
  • Iechyd, diogelwch a gofynion cyfreithiol
  • Technegau atgyweirio - dulliau a ddefnyddir i sefydlogi ac adfer a chynhyrchu addurniadau a mowldinau i gadw'r arddull wreiddiol

Hyd

5 diwrnod

Ar gyfer pwy mae'r hyfforddiant yn addas?

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi cwblhau NVQ2 mewn plastro neu sydd â phrofiad cyfatebol o weithio yn y fasnach blastro.

Safonau a grantiau hyfforddi CITB

Mae'r cwrs hwn yn safon hyfforddi CITB. Efallai y bydd cwmnïau sydd wedi'u cofrestru â CITB yn gymwys i wneud cais am arian gan CITB i dalu cost y cwrs hwn ac i dderbyn grant cwrs byr. I gael manylion llawn y grantiau a'r cyllid sydd ar gael, ewch i https://www.citb.co.uk/levy-grants-and-funding/grants-funding/ neu siaradwch â'ch ymgynghorydd lleol CITB.

Cod GET CITB a haen grant

GET0530 - haen grant 2

GET0532 - haen grant 2

GET0533 - haen grant 2

GET0535 - haen grant 2

Gwaith plastro ffibrog ac addurnol

*Content Required*

*Content Required*