Rhad ac am ddim

Gwaith cerrig a morterau

TBC

Pwy ddylai fynd ar y cwrs?

Mae’r cwrs hwn yn addas i bobl sydd â pheth profiad adeiladu ond hoffai ddysgu mwy am waith cerrig.

Cynnwys y cwrs: diwrnod 1

 • Adeiladu â cherrig – cerrig sych, gwaith cerrig â morter, rwbel ar hap, cerrig nadd
 • Calch: calch anhydrolig, calch hydrolig naturiol
 • Calch: cryfderau, defnyddiau, cyfyngiadau, gweithgynhyrchu, cymysgeddau hybrid
 • Calch poeth cymysg
 • Tywod, agregau ac ychwanegion
 • Gosodiad: carbonadu, cylchred calch, budd amgylcheddol
 • Dulliau cymysgu a chanllawiau

Cynnwys y cwrs: diwrnod 2

 • Adeiladu â cherrig – cerrig nadd lleol, rwbel ar hap, conglfeini.
 • Ychwanegion: pozzolans, gwallt naturiol a synthetig, rhwyll cyfnerthu
 • Cymysgeddau poeth - arddangosiadau
 • Gwaith paratoi – y safle, y lle gweithio, cerrig, ôl-ofal
 • Offer – traddodiadol a modern

Cynnwys y cwrs: diwrnod 3

 • Gweithio gyda chalch yn y gaeaf
 • Pennu morterau
 • Dadansoddi morter
 • Mathau o gerrig a daeareg, argaeledd, defnyddiau a chyfyngiadau
 • Arddulliau gwerinol a rhanbarthol
 • Cyfnerthu, atgyweirio a phwyntio