Fframwaith pren trwm

Canolfan Tywi

POA

Nid yw coed a'r offer llaw a ddefnyddir i dorri a ffurfio uniadau wedi newid llawer dros y canrifoedd. Nod y cwrs hwn yw addysgu ymgeiswyr am ddatblygiad a hanes strwythurau fframwaith pren, dewis a chyfeiriad pren priodol, nodi diffygion, a deall pryd y mae angen atgyweiriadau a sut i'w cadw neu eu hatgyweirio'n effeithiol.

Bydd yr ymgeiswyr yn cael prosiect adfer a bydd y gwaith dysgu a'r gwaith ymarferol yn seiliedig arno.

Bydd cynnwys y cwrs yn cwmpasu:

  • Adnabod cydrannau
  • Cadw neu adfer ar y safle; derw neu fframweithiau tebyg
  • Miniogi offer y grefft, gofalu amdanynt a'u cynnal a'u cadw
  • Cyfeiriad pren, gosod allan a sgrifellu llinell blwm
  • Cynhyrchu mathau o uniadau a dulliau o dorri
  • Hanes fframwaith pren trwm
  • Dewis pren a chulhad

Hyd

5 diwrnod

Ar gyfer pwy mae'r hyfforddiant yn addas?

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi cwblhau NVQ2 neu 3 mewn gwaith coed neu sydd â phrofiad cyfatebol o weithio yn y grefft gwaith coed.

Safonau a grantiau hyfforddi CITB

Mae'r cwrs hwn yn safon hyfforddi CITB. Efallai y bydd cwmnïau sydd wedi'u cofrestru â CITB yn gymwys i wneud cais am arian gan CITB i dalu cost y cwrs hwn ac i dderbyn grant cwrs byr. I gael manylion llawn y grantiau a'r cyllid sydd ar gael, ewch i https://www.citb.co.uk/levy-grants-and-funding/grants-funding/ neu siaradwch â'ch ymgynghorydd lleol CITB.

 

 

Fframwaith pren trwm

*Content Required*

*Content Required*