Rhad ac am ddim

Ffenestri codi traddodiadol: cynnal a chadw ac uwchraddio

Flaxmill Maltings Amwythig

14/03/2019

Trosolwg:

Cwrs diwrnod yw hwn sy’n rhoi cyflwyniad i ffenestri codi traddodiadol ac yn edrych ar rai diffygion cyffredinol ac atgyweiriadau syml, ynghyd â ffyrdd o wella effeithlonrwydd thermol ffenestri pren heb orfod gosod ffenestri amnewidiad.

Cynnwys y cwrs:

Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus byddwch yn deall:

  • Ffenestri codi pren traddodiadol
  • Sut mae tynnu sash, gosod cortyn newydd a sicrhau’r cydbwysedd
  • Egwyddorion cadwraeth
  • Datsaernïo, uniadau traddodiadol a rhodiau
  • Dulliau atgyweirio
  • Gwydr, pwti a phaent
  • Gwella effeithlonrwydd thermol

Pwy ddylai fynd ar y cwrs?

Mae’r cwrs hwn yn addas i weithwyr proffesiynol ym maes yr amgylchedd adeiledig, seiri coed,

ymgynghorwyr, swyddogion cynllinio a chadwraeth a swyddogion rheoli adeiladu

Cyllid y cwrs

Cynigir y cwrs hwn yn rhad ac am ddim diolch i gyllid gan Sefydliad Andrew Lloyd Webber ar gyfer

rhaglen sgiliau treftadaeth ‘Historic England’ yn Flaxmill Amwythig.

Mae ‘Historic England’ yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Amwythig a Chyfeillion y Flaxmill ar

warchod ac adfywio adeilad ffrâm haearn cyntaf y byd a gefnogir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri

I archebu cwrs cwblhewch ein ffurflen archebu