Ffenestri codi - gwaith atgyweirio ymarferol

Canolfan Tywi

15-17 Mehefin 2022
£75

Mae colli ffenestri traddodiadol o'n hadeiladau hŷn yn un o'r prif fygythiadau i'n treftadaeth. Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar atgyweirio ffenestri codi llithrol traddodiadol. 

Y nod yw dangos pwysigrwydd ffenestri traddodiadol drwy edrych ar y modd y dylanwadodd ffasiwn a datblygiad technegol ar eu dyluniad dros y canrifoedd. Darperir cyngor manwl ac ymarferol ynghylch y gwaith o'u cynnal a chadw, eu hatgyweirio a gwneud gwelliannau thermol.

Dros y tri diwrnod o hyfforddiant, drwy theori yn yr ystafell ddosbarth ynghylch gwaith atgyweirio a chynnal a chadw a sesiynau gweithdy ymarferol, byddwch yn cael dealltwriaeth o'r canlynol:

  • Hanes ffenestri codi llithrol pren traddodiadol
  • Tynnu ffenestri codi, ailosod cordiau a chydbwyso
  • Egwyddorion cadwraeth
  • Dadadeiladu, uniadau a rhodiau traddodiadol
  • Dulliau atgyweirio
  • Dewis o ddeunyddiau ar gyfer atgyweirio
  • Gwydr, pwti a phaent
  • Gwella effeithlonrwydd thermol

 

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer pobl sy'n gymwys mewn gwaith coed, saernïaeth a choedwaith. Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr o Sir Gaerfyrddin.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1 Mawrth 2022.

Ffenestri codi - gwaith atgyweirio ymarferol

Ffenestri codi - gwaith atgyweirio ymarferol

Ffenestri codi - gwaith atgyweirio ymarferol