Ffair Adeiladau Rhestredig

Ty Newton, Parc Dinefwr, Llandeilo

9 Chwefror 2020
Am Ddim

Ymunwch â ni yn y digwyddiad diddorol hwn, sy'n rhad ac am ddim ac yn cael ei drefnu gan Dîm Treftadaeth Adeiledig Sir Gaerfyrddin ar gyfer unrhyw un â diddordeb mewn adeiladau hen a rhestredig.

ARBENIGEDD ym mhob agwedd ar adeiladau rhestredig, o dan yr unto. Cyfle i chi holi eich holl gwest-iynau i wahanol arbenigwyr sydd ag ystod o wybodaeth am adeiladau rhestredig, atgyweirio a chynnal a chadw, effeithlonrwydd ynni, hyfforddi a datblygu, a'r broses ganiatâd ar gyfer adeiladau rhestredig.

YMWELD â stondinau masnach arbenigwyr: contractwyr, cyflenwyr, asiantau, penseiri, Swyddogion Cad-wraeth Adeiladau, Cadw, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a mwy

MWYNHAU 6 o sgyrsiau llawn gwybodaeth AM DDIM

10:00 Pam mae angen i hen adeiladau anadlu: adeiladwaith, deunyddiau a dulliau y gorffennol

11:00 Canllaw sylfaenol i galch a'i ddefnyddiau

12:00 Canllaw i ffynonellau gwybodaeth a chyrsiau hyfforddiant

13:00 Atgyweirio a Chynnal a Chadw

14:00 Effeithlonrwydd Ynni

15:00 Fforwm Trafodaeth Agored

I gael mwy o fanylion ac i archebu eich tocynnau am ddim cliciwch ar y linc yma