Am ddim

Effeithlonrwydd Ynni mewn Adeiladau Traddodiadol ar gyfer gweithwyr proffesiynol adeiladu

Ty Mawr, Llangasty, Aberhonddu

Dydd Sadwrn, 22ain Medi 2018

Mae'r cwrs hwn yn cael ei ariannu gan CITB a Cadw a ddarperir drwy prosiect Adeiladu ym Maes Treftadaeth yng Nghymru.

I sicrhau eich lle, cysylltwch â Ruth Rees ar (01558) 824271 /wtbfmail@gmail.com

9yb i ddechrau’n brydlon am 9.30yb

Gorffen am 1yp gyda chinio

Bydd y cwrs yn archwilio’r cyd-destun ar gyfer gwella effeithlonrwydd ynni adeiladau traddodiadol, ac yn edrych ar wahanol safbwyntiau o ran gwella perfformiad thermol adeiladau traddodiadol. Bydd yn ffocysu ar ystyriaethau ymarferol allweddol, fel asesu adeiladau hŷn yn briodol, ystyriaethau a chyfyngiadau arbennig, pwysigrwydd dewis a defnyddio defnyddiau priodol gyda sesiynau gweledol ac ymarferol i edrych ar ddulliau i ynysu waliau, lloriau a thoeau drwy astudiaethau achos a modelau bywyd go iawn. Hefyd, mae strwythur y cwrs yn sicrhau bod digonedd o gyfle i drafod a holi. 

DPP

Trafodaeth ymarferol (C ac A) a Thaith o gwmpas Adeiladau

Cinio