Defnyddiau addas ar gyfer adeiladau traddodiadol

Plas Tan y Bwlch, Maentwrog, Blaenau Ffestiniog

Dydd Gwener 3 Ebrill 2020
£25

Cynhadledd 1 diwrnod ar ddewis deunyddiau a dulliau priodol i atgyweirio a chynnal a chadw hen adeiladau.
Bydd y diwrnod yn canolbwyntio ar bwysigrwydd crefftwaith da a'r amrywiadau mewn sgiliau, deunyddiau ac arddulliau adeiladu ledled Cymru.
Bydd sawl astudiaeth achos yn cael eu cyflwyno lle bydd y siaradwyr yn trafod yr heriau o ddewis deunyddiau priodol ac yn dangos eu canlyniadau gorffenedig. T.
Bydd y diwrnod yn gyflwyniad i adeiladau traddodiadol a defnyddio calch ac mae wedi'i anelu at gontractwyr adeiladu.


Mae'r digwyddiad yn un o'r gweithgareddau a drefnir gan y Prosiect Adeiladu Treftadaeth yng Nghymru sy'n cael ei redeg trwy Fforwm Adeiladau Traddodiadol Cymru mewn partneriaeth â Chyngor Sir Caerfyrddin, Andrew Scott Ltd, Just Lime Ltd a Tree and Sons Ltd. Ariennir y digwyddiad gan CITB.

I archebu'ch lle ar y cwrs hwn, cliciwch y botwm 'BOOK NOW' perthnasol neu cysylltwch â ni ar 01558 824271

Dydd Gwener 3 Ebrill 2020

  Book now