Deall Asesiadau Effaith ar Dreftadaeth

Ar-lein

TBC
£175

Trosolwg:

Bydd y cwrs hwn yn rhoi arweiniad damcaniaethol ac ymarferol ynghylch cynhyrchu a gwerthuso Asesiadau Effaith ar Dreftadaeth fel sy'n ofynnol yn achos pob Cais Caniatâd Adeilad Rhestredig.

Ariennir y cwrs hwn gan Ganolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru

Tystysgrif:

Bydd tystysgrif bresenoldeb yn cael ei chyhoeddi gan Canolfan Tywi

Pwy ddylai fynd ar y cwrs?

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer y rhai sy'n cynhyrchu neu'n gwerthuso Asesiadau Effaith ar Dreftadaeth

Cynnwys y cwrs:

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd gennych werthfawrogiad o:

  • Polisi, y Gyfraith a Rôl Tystiolaeth
  • Ffynonellau gwybodaeth
  • Deall arwyddocâd
  • Beth dylai Asesiad Effaith ar Dreftadaeth ei gynnwys
  • Asesu a Rheoli Effaith: cyfyngiadau a chyfleoedd
  • Rheoli Newid yn yr amgylchedd hanesyddol
  • Cyflwyno Asesiadau Effaith ar Dreftadaeth a Datganiadau

Dydd Iau 4 Tachwedd 2021

Book now