£145

Deall Asesiadau Effaith ar Dreftadaeth

Plas Dolerw, Dre Newydd

Dydd Mawrth, 3 Mawrth, 2020

Bydd y cwrs hwn yn rhoi arweiniad damcaniaethol ac ymarferol ynghylch cynhyrchu a gwerthuso Asesiadau Effaith ar Dreftadaeth fel sy'n ofynnol yn achos pob Cais Caniatâd Adeilad Rhestredig.


Pwy ddylai fynd ar y cwrs?

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer unrhyw un sy'n cynhyrchu neu'n gwerthuso Asesiadau Effaith ar Dreftadaeth


Cynnwys y cwrs:

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd gennych werthfawrogiad o:

  • Polisi, y Gyfraith a Rôl Tystiolaeth
  • Ffynonellau gwybodaeth
  • Deall arwyddocâd
  • Beth dylai Asesiad Effaith ar Dreftadaeth ei gynnwys
  • Asesu a Rheoli Effaith: cyfyngiadau a chyfleoedd
  • Rheoli Newid yn yr amgylchedd hanesyddol
  • Cyflwyno Asesiadau Effaith ar Dreftadaeth a Datganiadau