Deall Arwyddocâd Hanesyddol eich Adeilad Rhestredig

Ar-lein

I gael ei gadarnhau
£25

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu chi i ddeall pam mae eich adeilad wedi'i restru a'i werth i'r genedl. Bydd hefyd yn eich helpu i nodi beth yw ei nodweddion hanesyddol pwysicaf a pha newidiadau y gellid eu hystyried heb niweidio ei gymeriad hanesyddol, ac felly, sy'n dderbyniol i'ch Swyddog Cadwraeth.

I gael ei gadarnhau