£25

Deall Arwyddocâd Hanesyddol eich Adeilad Rhestredig

Canolfan Tywi

20/3 & 12/6 & 27/11 2020

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu chi i ddeall pam mae eich adeilad wedi'i restru a'i werth i'r genedl. Bydd hefyd yn eich helpu i nodi beth yw ei nodweddion hanesyddol pwysicaf a pha newidiadau y gellid eu hystyried heb niweidio ei gymeriad hanesyddol, ac felly, sy'n dderbyniol i'ch Swyddog Cadwraeth.