Cymorthfeydd Adeiladau Rhestredig

Ar gael fel cyfarfod ffôn neu fideo

Dydd Llun 7 Medi /Dydd Llun  28 Medi /Dydd Llun 2 Tachwedd /Dydd Llun 30 Tachwedd
£35

Cofrestrwch ar gyfer ein sesiwn gymorth Adeiladau Rhestredig, sy'n para awr, a thrafodwch eich cynlluniau a'ch syniadau ar gyfer gwneud newidiadau i'ch adeilad rhestredig gydag arbenigwr cadwraeth adeiladau yng Nghanolfan Tywi. Ni fydd y gwasanaeth 1:1 hwn yn rhan ffurfiol o'r broses gwneud cais am ganiatâd adeilad rhestredig. Fodd bynnag, dylai eich helpu i sicrhau bod eich syniadau yn canolbwyntio ar sut allai unrhyw newidiadau arfaethedig effeithio ar gymeriad eich cartref, ac felly, eich helpu i nodi pa rai o'ch syniadau sy'n fwyaf tebygol o fod yn dderbyniol i Swyddog Cadwraeth.  Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i berchnogion adeiladau sy'n dymuno gwneud newidiadau i adeiladau rhestredig yng Nghymru yn unig.

Mae'r cymorthfeydd hyn yn agored i berchnogion adeiladau rhestredig, ond nid i weithwyr proffesiynol ym maes cynllunio. Mae croeso i holl berchnogion eiddo rhestredig yn Sir Gaerfyrddin ddod i un sesiwn gymorth, am ddim.

I archebu'ch sessiwn, cliciwch y botwm 'BOOK NOW' perthnasol neu cysylltwch â ni ar 01558 824271

Dydd Llun 7 Medi

Dydd Llun  28 Medi

Dydd Llun 2 Tachwedd

Dydd Llun 30 Tachwedd

Cymorthfeydd Adeiladau Rhestredig

*Content Required*

*Content Required*

Dewiswch pa slotiau amser sy'n addas. Byddwn yn cysylltu â chi i gadarnhau amser eich slot