Calch a morteri calch

Canolfan Tywi

poa

Trosolwg

Bwriad y cwrs hwn yw rhoi dealltwriaeth i'r ymgeisydd o weithio gyda morteri calch wrth adeiladu gyda, neu atgyweirio, gwaith maen, gwaith carreg a bricwaith traddodiadol. Mae'n cynnig cyfuniad cytbwys o hyfforddiant theori ac ymarferol.

Crynodeb o'r cynnwys

 • Priodweddau calch
 • Calch: cryfderau, defnydd, cyfyngiadau, gweithgynhyrchu, cymysgeddau hybrid.
 • Calch wedi'i gymysgu'n boeth.
 • Tywod, agregau ac ychwanegion.
 • Caledu: carbonadu, y gylchred galch, manteision amgylcheddol.
 • Dulliau a chanllawiau cymysgu.
 • Adeiladu â charreg - cerrig sych, gwaith maen â morter, rwbel ar hap, cerrig nadd.
 • Ychwanegion: pozzolana, blew, rhwyll atgyfnerthu
 • Paratoi - y safle, ardal waith, cerrig, ôl-ofal.
 • Offer - traddodiadol a modern.
 • Gweithio yn y gaeaf gyda chalch.
 • Nodi morteri.
 • Dadansoddi morteri.
 • Cyfnerthu, atgyweirio a phwyntio.

Pwy ddylai fynd ar y cwrs?
Mae'r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sydd â phrofiad o weithio ym maes adeiladu - naill ai adeiladu treftadaeth neu adeiladu modern. Mae'n arbennig o berthnasol i'r rheiny sy'n gweithio gyda gwaith maen ac sy'n dymuno dysgu mwy am ddeunyddiau a dulliau traddodiadol.

Hyd

2-diwrnod

Safonau a grantiau hyfforddi CITB

Mae'r cwrs hwn yn safon hyfforddi CITB. Efallai y bydd cwmnïau cofrestredig CITB yn gymwys i wneud cais am gyllid gan CITB i dalu cost y cwrs hwn ac i dderbyn grant cwrs byr. I gael manylion llawn y grantiau a'r cyllid sydd ar gael, ewch i https://www.citb.co.uk/levy-grants-and-funding/grants-funding/ neu siaradwch â'ch ymgynghorydd lleol CITB.

Cod GET CITB a haen grant

GET0516 - haen grant 2

Calch a morteri calch

*Content Required*

*Content Required*