Cadw neu adfer cynnyrch pren

Canolfan Tywi

POA

Mae seiri coed a seiri dodrefn yn gweithio ar ystod amrywiol o dasgau sy'n gysylltiedig â'n hadeiladau traddodiadol; o do wedi'i dorri i atgyweirio ffenest godi. Mae pob un o'r rhain yn gofyn am ddealltwriaeth o arwyddocâd yr elfennau hynny, cydnabyddiaeth o ddeunyddiau priodol ac amhriodol a dulliau o osod trefn ar atgyweiriadau ac addasiadau mewn modd diogel.

Bwriad y cwrs hwn yw canolbwyntio ar fod yr ymgeisydd yn gallu defnyddio gwybodaeth dechnegol ac adnoddau i gadw neu adfer cynnyrch pren.

Bydd cynnwys y cwrs yn cwmpasu:

  • Cydnabod arwyddocâd hanesyddol a gwneud newidiadau y gellir eu dad-wneud
  • Asesiadau o'r effaith ar dreftadaeth
  • Deall dulliau priodol a sefydlu diwylliant diogel ar y safle i ddiogelu'r dreftadaeth a'i chyd-destun
  • Rhaglennu, paratoi, cynllunio a gweithio i amserlen
  • Adnabod ymyriadau blaenorol
  • Deall effeithiau newidiadau i adeiladau
  • Esbonio arddulliau uniadau, eu natur sy'n gysylltiedig ag oedran
  • Technegau sefydlogi
  • Elfennau sy'n dal pwysau a rhai nad ydynt yn dal pwysau
  • Deall strwythur

Hyd

2 diwrnod

Ar gyfer pwy mae'r hyfforddiant yn addas?

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi cwblhau NVQ2 neu 3 mewn gwaith coed neu sydd â phrofiad cyfatebol o weithio yn y grefft gwaith coed.

Safonau a grantiau hyfforddi CITB

Mae'r cwrs hwn yn safon hyfforddi CITB. Efallai y bydd cwmnïau sydd wedi'u cofrestru â CITB yn gymwys i wneud cais am arian gan CITB i dalu cost y cwrs hwn ac i dderbyn grant cwrs byr. I gael manylion llawn y grantiau a'r cyllid sydd ar gael, ewch i https://www.citb.co.uk/levy-grants-and-funding/grants-funding/ neu siaradwch â'ch ymgynghorydd lleol CITB.

Cod GIT CITB a haen grant

GET2093 - haen grant 2

Cadw neu adfer cynnyrch pren

*Content Required*

*Content Required*