Cadw gwaith carreg; atgyweirio a chynnal a chadw

Canolfan Tywi

POA

Mae'r cwrs hwn yn addas i ddysgwyr sydd â phrofiad o weithio gyda brics yn ogystal â seiri meini sefydledig.  Ar ôl ei gwblhau bydd y dysgwyr yn gallu gwneud atgyweiriadau i waliau cerrig hanesyddol gan ddefnyddio dulliau sy'n briodol i adeiladwaith gwreiddiol y wal.  Bydd yn cynnwys gwaith atgyweirio a sefydlogi ar rwbel, waliau o gerrig nadd ac o gerrig lled-nadd; fodd bynnag, ni fydd yn cynnwys unrhyw waith wrth fainc na gwaith cerfio.

Bydd y cynnwys y cwrs yn cynnwys:

 • Cydnabod arwyddocâd hanesyddol a gwneud newidiadau y gellir eu dad-wneud ac asesiadau o effaith
 • Adnabod ymyriadau blaenorol
 • Offer y grefft
 • Mathau o ategion
 • Mathau o sylfeini
 • Uniadau adeiladu a ddefnyddir mewn adeileddau o waith maen
 • Gwahanol fathau o adeiladu waliau
 • Cyrsiau ymestynnol
 • Atgyfnerthu
 • Growtio
 • Ystorau, gosod atgyfnerthiadau, ategion a cherrig wedi'u hailgyfansoddi
 • Gosod angorau adeileddol
 • Caledu a phwyntio
 • Torri morter diffygiol allan

Hyd

5 diwrnod

Pwy ddylai fod yn bresennol?

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi cwblhau NVQ2 neu 3 mewn gwaith maen neu waith brics neu sydd â phrofiad cyfatebol o weithio yn y grefft gwaith maen.

Safonau a grantiau hyfforddi CITB

Mae'r cwrs hwn yn safon hyfforddi CITB. Efallai y bydd cwmnïau sydd wedi'u cofrestru â CITB yn gymwys i wneud cais am arian gan CITB i dalu cost y cwrs hwn ac i dderbyn grant cwrs byr. I gael manylion llawn y grantiau a'r cyllid sydd ar gael, ewch i https://www.citb.co.uk/levy-grants-and-funding/grants-funding/ neu siaradwch â'ch ymgynghorydd lleol CITB.

Cod GET CITB a haen grant

GET0537 - haen grant 3

Cadw gwaith carreg; atgyweirio a chynnal a chadw

*Content Required*

*Content Required*