£65

Arweiniad i'r gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio hanfodol ar eich eiddo hanesyddol

Canolfan Tywi

17/04/20 & 10/07/20

Nid oes angen i chi fod yn arbenigwr i gynnal archwiliadau neu wneud atgyweiriadau sylfaenol ar eich hen dŷ, ond mae'n bwysig gwybod pryd y gallai nam ddangos problem sylfaenol fwy difrifol. Bydd y cwrs hwn yn rhoi'r wybodaeth sylfaenol er mwyn i chi ofalu am eich cartref, cyfyngu ar gostau atgyweirio tymor hir a dysgu sut a phryd i gael rhagor o wybodaeth arbenigol.