Adnabod diffygion: achos ac effaith ar gyfer gwaith saer maen treftadaeth

Canolfan Tywi

POA

Ar gyfer adeiladau sydd wedi bod yn sefyll am 100 o flynyddoedd neu fwy, gall traul, patina a nodweddion sydd allan o blwm i gyd gyfrannu at eu cymeriad hanesyddol.  Fodd bynnag, mae'n hanfodol fod saer maen yn gallu deall pryd y bydd nodwedd ar gymeriad yr adeilad yn dod yn fwy o ddiffyg ac o ganlyniad yn peryglu sefydlogrwydd a chynaliadwyedd yr adeilad.  Bydd y cwrs hwn yn ymchwilio i ddifrod a achosir i adeilad trwy hindreulio, ymosodiadau cemegol a symudiad, ac yn trafod yr ymyriadau priodol i atal dirywiad pellach. 

Bydd cynnwys y cwrs yn cwmpasu:

  • Adnabod difrod a deunyddiau amhriodol
  • Staenio a gweithgarwch halen
  • Hindreulio
  • Strwythurol
  • Ymyriadau amhriodol
  • Gwaith haearn sy'n dirywio/rhydu
  • Ymweliad â'r safle i ddangos y diffygion

Hyd

1 diwrnod

Pwy ddylai fod yn bresennol?

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi cwblhau NVQ2 neu 3 mewn gwaith maen neu waith brics neu sydd â phrofiad cyfatebol o weithio yn y grefft gwaith maen.

Safonau a grantiau hyfforddi CITB

Mae'r cwrs hwn yn safon hyfforddi CITB. Efallai y bydd cwmnïau sydd wedi'u cofrestru â CITB yn gymwys i wneud cais am arian gan CITB i dalu cost y cwrs hwn ac i dderbyn grant cwrs byr. I gael manylion llawn y grantiau a'r cyllid sydd ar gael, ewch i https://www.citb.co.uk/levy-grants-and-funding/grants-funding/ neu siaradwch â'ch ymgynghorydd lleol CITB.

Cod GET CITB a haen grant

GET1099 - haen grant 1

Adnabod diffygion: achos ac effaith ar gyfer gwaith saer maen treftadaeth

*Content Required*

*Content Required*