Adnabod deunyddiau ar gyfer galwedigaethau coed treftadaeth

Canolfan Tywi

POA

Er nad yw pren, fel deunydd, wedi newid rhyw lawer dros y canrifoedd mae'r graddau y mae pren brodorol a phren a fewnforiwyd ar gael, yn ogystal â dyfodiad cynhyrchion pren wedi'u peiriannu, wedi cynyddu'r angen am ddealltwriaeth wrth adnabod pren traddodiadol a'r defnydd a wneir ohono.

Bwriad y cwrs hwn yw canolbwyntio ar fod yr ymgeisydd yn gallu adnabod a disgrifio ystod o ddeunyddiau sy'n gysylltiedig â gwaith coed treftadaeth.

Bydd cynnwys y cwrs yn cwmpasu:

  • adnabod a disgrifio amrywiaeth o gydrannau pren mewn gwaith treftadaeth a'r wyddoniaeth y tu ôl i'w tarddiad
  • adnabod a disgrifio pren meddal a phren caled gan gynnwys eu tarddleoedd, eu priodweddau, sut i'w hadnabod, y gwahaniaethau rhyngddynt a'r defnydd a wneir ohonynt
  • adnabod ansawdd ac amlbwrpasedd - dewis a meintioli'r adnoddau gofynnol
  • adnabod a disgrifio nwyddau haearn
  • adnabod a disgrifio gludyddion a gorffeniadau traddodiadol

Hyd

2 diwrnod

Ar gyfer pwy mae'r hyfforddiant yn addas?

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi cwblhau NVQ2 neu 3 mewn gwaith coed neu sydd â phrofiad cyfatebol o weithio yn y grefft gwaith coed.

Safonau a grantiau hyfforddi CITB

Mae'r cwrs hwn yn safon hyfforddi CITB. Efallai y bydd cwmnïau sydd wedi'u cofrestru â CITB yn gymwys i wneud cais am arian gan CITB i dalu cost y cwrs hwn ac i dderbyn grant cwrs byr. I gael manylion llawn y grantiau a'r cyllid sydd ar gael, ewch i https://www.citb.co.uk/levy-grants-and-funding/grants-funding/ neu siaradwch â'ch ymgynghorydd lleol CITB.

Cod GIT CITB a haen grant

GET2095 - haen grant 2

Adnabod deunyddiau ar gyfer galwedigaethau coed treftadaeth

*Content Required*

*Content Required*