Cyngor

Mae hen adeiladau’n wynebu llawer o heriau yn yr amgylchedd sydd ohoni, yn anad dim o ganlyniad i ddefnydd amhriodol o ddeunyddiau adeiladu modern a phwysau i arbed ynni. Gall Canolfan Tywi roi gwybodaeth ysgrifenedig ichi ynglŷn â sut i ofalu am hen adeiladau, ond rydym hefyd yn hapus i’ch cyfeirio at ymchwil, cyngor penodol, cyflenwadau o ddeunyddiau a chronfa ddata o gontractwyr a ddarperir gan sefydliadau eraill. Edrychwch ar y dolenni Cyngor yr ydym wedi’u darparu, neu cysylltwch â ni os oes gennych ymholiad nad yw’n cael sylw yma.

Os ydych chi’n chwilio am adeiladwr traddodiadol edrychwch ar Gyfeiriadur Contractwyr Fforwm Adeiladau Traddodiadol Cymru i ddod o hyd i adeiladwr yn eich ardal chi.