Paul Walters- Myfyriwr Bwrsariaeth Plastro

Cymhwyster a enillwyd – Diploma NVQ L3 mewn Sgiliau Treftadaeth (Adeiladu) – Galwedigaethau Plastro

Cwblhaodd Paul NVQ3 mewn Plastro Treftadaeth yn 2013 ac yn yr un flwyddyn fe sefydlodd ei gwmni – Just Lime Limited

Meddai Paul...

Mae’r cwmni’n arbenigo mewn rhoi ystod o forterau a phlastrau calch ar hen adeiladau, yn adeiladau rhestredig ac adeiladau heb eu rhestru, ledled y wlad. Mae’r prosiectau’n amrywio o Blastai Sioraidd i eglwysi rhestredig, waliau terfyn hanesyddol a thai teras pob dydd.

Ac yn awr..

Ers 2013 mae Just Lime Limited wedi mynd o nerth i nerth ac ar hyn o bryd mae’n cyflogi 2 o bobl ac mae wedi darparu profiadau dysgu o ansawdd ar gyfer llawer o myfyrwyr bwrsariaeth.

Mae Paul wedi dod yn aelod o Fwrdd Rheoli Canolfan Tywi ac mae'n dilyn Cymrodoriaeth SPAB