Luke O’Hanlon – Myfyriwr Bwrsariaeth Caregwaith (Sylfeini mewn Treftadaeth)

Cymhwyster a enillwyd – Diploma NVQ L3 mewn Sgiliau Treftadaeth (Adeiladu) – Saer Maen

Roedd Luke ar y Rhaglen Fwrsariaeth Sylfeini mewn Treftadaeth yn 2013. Daeth i’r rhaglen â brwdfrydedd dros godi cloddiau sychion ac fe ddefnyddiodd y profiad hwn er mantais iddo, ar ôl blwyddyn yn ennill ei gymhwyster NVQ Lefel 3 mewn Caregwaith. Cafodd leoliadau gyda Heritage 2000 yn Sir Gaerfyrddin a arweiniodd at weithio ar amrywiaeth eang o brosiectau ledled Gorllewin Cymru.

Meddai Luke . . .

Roedd fy lleoliad gyda Heritage 2000 yn bleserus iawn. Fe gydweithiais yn agos gyda dau grefftwr brwdfrydig iawn, a oedd yn fwy na bodlon rhannu eu gwybodaeth am gadwraeth, eu sgiliau cadwraeth a’u parodrwydd i weithio’n galed gyda mi.

Roeddwn yn fodlon iawn ar ganlyniad y cynllun, ac fe roddodd y cyfle unigryw hwn sylfaen gref imi ar gyfer cam nesaf fy ngyrfa.

Ac yn awr . . .

Ar ôl cyfnod yn gweithio i Cadw ar Gestyll Caernarfon a Chonwy yng Ngogledd Cymru mae Luke wedi symud i Dde Cymru ac mae’n gweithio gyda’r tîm Cadwraeth ym Mynachlog Nedd. 

Mae ei frwdfrydedd dros garegwaith wedi arwain at ddilyn cwrs addysgu er mwyn iddo allu trosglwyddo’i ddiddordeb i eraill, ac mae Canolfan Tywi wedi ei ddefnyddio fel hyfforddwr i ddarparu cyrsiau caregwaith.