Kelly Murray- Myfyrwraig Bwrsariaeth Caregwaith (Menywod mewn Adeiladu Treftadaeth ac Adeiladu ein Treftadaeth)

Cymhwyster a enillwyd – Diploma NVQ L3 mewn Sgiliau Treftadaeth (Adeiladu) – Saer Maen

Daeth Kelly i Ganolfan Tywi gyntaf yn 2015 fel rhan o’r grŵp o 10 menyw ar yr elfen Menywod mewn Adeiladu Treftadaeth o’r rhaglen fwrsariaeth Adeiladu ein Treftadaeth. 

Wedyn llwyddodd i ennill lle fel saer maen ar y rhaglen fwrsariaeth gan ennill NVQ3 mewn Caregwaith. Cafodd leoliadau gyda Coe Stone, yn Sir Gaerfyrddin.

Meddai Kelly . . .

Roedd y cwrs Menywod mewn Adeiladu Treftadaeth yn gyflwyniad ardderchog i adeiladu treftadaeth, a minnau wedi dysgu am egwyddorion cadwraeth a samplu gwahanol grefftau.

Roedd y cwrs NVQ3 yn gyfle gwych i weithio ar wahanol brosiectau ledled Cymru a datblygu sgiliau caregwaith. Fe ddatblygodd fy niddordeb mewn gweithio yn y sector treftadaeth ac fe ddangosodd imi’r amrywiaeth o gyfleoedd sydd ar gael yn y diwydiant.