Gary Wise – Myfyriwr Bwrsariaeth Gwaith Saer

Cymhwyster a enillwyd – Diploma NVQ L3 mewn Sgiliau Treftadaeth (Adeiladu) – Galwedigaethau Coed

Roedd Gary yn fyfyriwr bwrsariaeth ar y rhaglen fwrsariaeth Sylfeini mewn Treftadaeth yn 2014. Ei brif gyflogwr oedd Emyr Davies a’i fab ac ar y cynllun bwrsariaeth fe dreuliodd y rhan fwyaf o’i amser yn gweithio yng Nghastell Aberteifi, a oed newydd ennill Gwobr Adferiad y Flwyddyn y BBC

Meddai Gary

Ar ôl cwblhau’r Cynllun Bwrsariaeth fe ddaliais i weithio gyda fy narparwr lleoliad am 3 blynedd. Roedd y gwaith hwn yn cynnwys adfer Castell Aberteifi; ailadeiladu’r balconi cylchol yng Nghanolfan Beicio Mynydd Coed y Brenin, yr ysgolion cynradd newydd yn Ninbych-y-pysgod, a Llambed ac adnewyddu bwthyn gwyliau 110 oed ger y Cei Newydd (Cymru).

Ac yn awr . . .

Yn gynharach eleni fe benderfynais i ddod yn hunangyflogedig, a oedd wastad wedi bod yn nod gennyf. Hyd yma rwyf wedi gallu sicrhau gwaith diddorol.