David Hoy – Myfyriwr Bwrsariaeth Gwaith Saer

Cymhwyster a enillwyd – Diploma NVQ L3 mewn Sgiliau Treftadaeth (Adeiladu) – Galwedigaethau Coedood

Roedd David yn fyfyriwr ar y Cynllun Bwrsariaeth Adeiladu ein Treftadaeth yn 2015-16. Cafodd leoliadau gyda’r Traditional Building Company, ger y Gelli Gandryll.

 

Meddai David . . .

Ymhlith yr holl wybodaeth a gefais, mae fy sgiliau gwaith saer wedi dod yn fwy cywrain ac mae fy hyder yn fy ngwybodaeth a’m sgil wedi cynyddu’n fawr. Dyma oedd y peth gorau i mi ei wneud erioed. Mae adfer ac atgyweirio tai ac adeiladau hanesyddol yn foddhad ynddo’i hun.

ac yn awr..

Rwy'n dal i weithio i'm darparwr lleoliad ac rwyf yn gweithio ar lawer o brosiectau diddorol.