Astudiaethau Achos

Mae 100oedd o bobl wedi cael hyfforddiant ac addysg trwy Ganolfan Tywi dros y 9 mlynedd ddiwethaf. Mae’r canlynol yn ddetholiad yn unig o bobl sydd wedi cael budd o’r hyfforddiant hwn ac sydd wedi defnyddio’u gwybodaeth well i ofal am hen adeiladau Cymru.

David Hoy - Saer Coed

Gary Wise - Saer Coed

Kelly Murray - Saer Maen

Luke O’Hanlon - Saer Maen

Paul Walters Plastrwr

Merched yn y Diwydiant Adeiladu Traddodiadol

Gorsaf Pantyffynnon